HOTLINE 0236 3888 344

Danh sách dự án

Dự án Khu Dân cư Thống nhất (giai đoạn 2) - phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dự án Khu Dân cư Thống nhất (giai đoạn 2)
Vị trí: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;
Quy mô: 11,9 ha
Hiện trạng: Đang triển khai thực hiện.