HOTLINE 0236 3888 344

Danh sách dự án

Dự án Khu đô thị Đông Nam (BUÔN HỒ PALAMA)

- Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và có ranh giới như sau:

  • Phía Tây – Tây Bắc tiếp giáp trục đường Trần Hưng Đạo;
  • Phía Nam tiếp giáp trục đường quy hoạch 18m;
  • Phía Tây tiếp giáp trục đường quy hoạch 12m;
  • Phía Đông Bắc tiếp giáp trục đường quy hoạch 12m và trục đường quy hoạch 18m khu Đông Đông Nam.

- Quy mô dự án: 20ha

- Tổng mức đầu tư: khoảng 300 tỷ đồng

- Hồ sơ pháp lý:

  • Quyết định số 4807/QĐ-UBND  ngày 30/12/2011 của UBND thị xã Buôn Hồ V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu Đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.
  • Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND thị xã Buôn Hồ V/v phê duyệt điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 4807/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thị xã Buôn Hồ.
  • Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v giao Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đông Nam tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành.
  • Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành đầu tư dự án Khu đô thị Đông Nam tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ. (Tên dự án: Khu đô thị Đông Nam).
  • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng chung

- Tình trạng dự án: Đang giai đoạn thi công.