HOTLINE 0236 3888 344

Lí lịch trích ngang Ban Lãnh đạo Công ty

Chủ tịch Hội đồng Quản trị TRẦN QUỐC BẢO

Họ và tên: TRẦN QUỐC BẢO.

Nơi ở: Khu Biệt thự Đảo Xanh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Các chức vụ (chức danh) hiện tại:

- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA)

- Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị VN Đà Thành Group.

- Bí thư Chi Bộ Đảng Công ty VN Đà Thành.