HOTLINE 0236 3888 344

Lí lịch trích ngang Ban Lãnh đạo Công ty

Phó Tổng Giám đốc NGUYỄN THỊ XUÂN LÝ

Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN LÝ

Nơi ở: Khu Biệt thự Đảo Xanh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Các chức vụ (chức danh) hiện tại:

- Ủy viên Hội đồng Quản trị VN Đà Thành Group.

- Phó Tổng Giám đốc VN Đà Thành Group.