HOTLINE 0236 3888 344

Lí lịch trích ngang Ban Lãnh đạo Công ty

Phó Tổng Giám đốc TRẦN VĂN CẢM

Họ và tên: Trần Văn Cảm

Nơi ở:

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn:

Các chức vụ (chức danh) hiện tại:

- Phó Tổng Giám đốc VN Đà Thành Group

- Phó Bí thư Chi bộ Đảng Công ty VN Đà Thành.

- Ủy viên Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Đà Nẵng.