HOTLINE 0236 3888 344

Lí lịch trích ngang Ban Lãnh đạo Công ty

Tổng Giám đốc PHAN THỊ NĂM

Họ và tên: Phan Thị Năm

Nơi ở: 07 Cao Xuân Huy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn:

Các chức vụ (chức danh) hiện tại:

- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VN Đà Thành Group

- Tổng Giám đốc VN Đà Thành Group