HOTLINE 0236 3888 344

Tin công ty

Văn bản khuyến cáo của Chủ tịch HĐQT VN Đà Thành Group

Thứ ba, 12/06/2018

Chủ tịch Hội đồng Quản trị VN Đà Thành Group có Văn bản khuyến cáo toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc Tập đoàn thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Luật pháp về các sự việc liên quan đến Dự thảo luật Đặc khu kinh tế và Dự thảo Luật an ninh mạng.

Dưới đây là toàn văn Văn bản khuyến cáo: