HOTLINE 0236 3888 344

Tin công ty

VN Đà Thành Group bổ sung nhân sự Lãnh đạo cho VN Đà Thành Services

Thứ bảy, 24/02/2018

Sáng ngày 23/02/2018, tại trụ sở VN Đà Thành Services (Một thành viên của VN Đà Thành Group). Chủ tịch HĐQT VN Đà Thành Group đã công bố Quyết định bổ sung nhân sự Phó Tổng giám đốc Thường trực cho  VN Đà Thành Services là ông Lê Nguyên Đán (Chánh Văn phòng VN Đà Thành Group đương nhiệm).

(Lãnh đạo VN Đà Thành Group trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Nguyên Đán - Chánh văn phòng VN Đà Thành Group giữ chức vụ Phó Tồng giám đốc Thường trực VN Đà Thành Services)