HOTLINE 0236 3888 344

Tin công ty

VN Đà Thành Group thành lập công ty thành viên trực thuộc tập đoàn tại Quảng Nam

Thứ bảy, 14/04/2018

Sáng nay, ngày 14/4/2018 tại Phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, VN Đà Thành Group thành lập công ty thành viên trực thuộc tập đoàn tại Quảng Nam: "Công ty TNHH Một thành viên VN Đà Thành Quảng Nam"

(Trụ sở VN Đà Thành Quảng Nam tại Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)