HOTLINE 0236 3888 344

Tin công ty

VN Đà Thành Group thông báo về việc thay đổi giấy phép kinh doanh.

Thứ năm, 01/02/2018

Ngày 29/01/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành Thông báo chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành, tên viết tắt là VN ĐÀ THÀNH GROUP. 

Trụ sở: 63 - 105 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ website: vndathanh.com.vn | vndathanh.vn | vndathanh.com | vndathanh.group

Email: vndt.co@gmail.com

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng).

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn là ông: TRẦN QUỐC BẢO.

- Đại diện theo pháp luật của Tập đoàn là bà: PHAN THỊ NĂM - Tổng Giám đốc.

****************************************************

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN:

A. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC                                                                                                 

1. Chi nhánh tỉnh Quảng Nam    

2. Chi Nhánh tỉnh Đăk lăk

3. Xí nghiệp Xây lắp số I

4. Ban Quản lý các dự án

B. KHỐI VĂN PHÒNG

1. Phòng tài chính – kế toán

2. Văn phòng (Tổ chức - Hành chính - Truyền thông - Đối ngoại)

3. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

4. Phòng Kinh doanh

5. Phòng Pháp chế

C. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Land.

2. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Services.

     2.1 Ket Mart.

     2.2 Ket Center.

     2.3 Parrot Luxury Car.      

3. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Hotel.

4. Công ty Cổ phần Vĩnh Lạc - VN Đà Thành Construction.

5. Công ty TNHH MTV Vườn Phố Hội.

6. Trung tâm TDTT MMA.